Lämpimästi tervetuloa mukaan Etelä-Pohjanmaan Ekonomit Ry:n toimintaan !

Yli 410 jäsentä

Haluamme osaltamme olla vaikuttamassa koko Etelä-Pohjanmaan maakunnan vahvaan kehitykseen ja erityisesti taloudellisen tietämyksen ja osaamisen kasvuun kaikilla sektoreilla. Toimimme koko maakunnan alueella, Järviseudulta Kauhajoelle ja Ähtäristä Jalasjärvelle. Toimintamme keskuspaikaksi on muotoutunut Seinäjoki.   

Tavoitteena edistää yhteenkuuluvuutta ja yhteistyötä

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ekonomitutkinnon tai sitä vastaavan kauppatieteellisen korkeakoulututkinnon suorittaneiden yhteenkuuluvuutta ja yhteistyötä.  

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää mm. yritysvierailuja ja ekskursioita sekä esitelmä-, keskustelu- ja  juhlatilaisuuksia.

Etelä-Pohjanmaan Ekonomit ry viettävät 65-v. juhlavuotta samaan aikaan Seinäjoen kaupungin kanssa v. 2025. 

Yhdistyksen perustamiskokous pidettiin 18.1.1960 Seinäjoen Klubilla, joka oli tunnettu kokoontumispaikka entisessä Suomi Hotellin talossa. Eteläpohjalaiset ekonomit kuuluivat aiemmin Vaasan Ekonomeihin ja yhdistysten välinen yhteistyö on jatkunut siitä lähtien. 

Seinäjoen kaupungin perustaminen ja taloudellinen kasvu antoivat pontta uuden aluejärjestön perustamiselle. Ekonomihenki liittyi vahvasti 1960-luvun optimistiseen Seinäjoen seudun kasvun ja kehityksen ilmapiiriin. Talousasioiden syvemmälle osaamiselle oli entistä enemmän tarvetta ja aktiivisena paikallistoimijana olemme olleet perustamisesta lähetien, mukana jäsentemme osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämisessä.